Giới thiệu Alo Sửa Chữa

TẦM NHÌN

Trở thành nhà thầu điện nước chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

  • Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ, sản phẩm có chất lượng cao nhất.
  • Góp phần tạo nên giá trị thương hiệu cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

– Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp:

  • Cống hiến hết sức mình cho chất lượng dịch vụ.
  • Nhanh chóng đưa ra giải pháp trong mọi tình huống.
  • Đem đến chi phí thấp và hiệu quả cao.

– Trách nhiệm con người:

  • Đảm bảo an toàn về mặt sức khoẻ lẫn tinh thần cho người lao động và khách hàng.
  • Không hy sinh sự an toàn của người lao động cho mục đích lợi nhuận.

2014 Powered By ALSC

Call Now ButtonHOTLINE: 0945937398